Το έργο - LittleBigEntrepreneurs project

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

πρόκειται για ένα τριετές πρόγραμμα με εταίρους από τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Εσθονία.


Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας του «επιχειρείν», που ορίζεται ως η ικανότητα του ενεργού πολίτη να μετατρέπει ιδέες σε δράση.

Η ικανότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την επιμονή, την ανθεκτικότητα, τη διαχείριση της αβεβαιότητας, του κινδύνου, της αποτυχίας, αλλά και την ικανότητα για συνεργασία, την κινητοποίηση για την επίλυση ενός προβλήματος, και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα συμπεριληπτικότητας, ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στη λογική αυτή το πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει μια καινοτόμο μεθοδολογία μάθησης με βάση το παιχνίδι, που εφαρμόζει το Design Thinking (σχεδιαστική σκέψη) για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την επιχειρηματικότητα.

Το Design Thinking ακολουθεί μια προσέγγιση με επίκεντρο τον άνθρωπο στην επίλυση προβλημάτων. Τα προβλήματα απεικονίζονται με πιο ολιστικό τρόπο και τα «δύσκολα» προβλήματα του πραγματικού κόσμου αντιμετωπίζονται με μια «Ανοιχτή» διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Έτσι, 

επιτρέπει να ξεπεράσουμε τις συμβατικές στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων μέσω μιας συστηματικής διερευνητικής διαδικασίας

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προετοιμασία τους να προσεγγίσουν διδακτικά το θέμα της επιχειρηματικότητας και να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι μάθησης.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στη βάση κάποιων κριτηρίων.  Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προετοιμασία τους να προσεγγίσουν διδακτικά το θέμα της επιχειρηματικότητας και να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι μάθησης.

Σε ό,τι αφορά τους μαθητές, είναι χρήσιμη η δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας που να περιλαμβάνει αγόρια και κορίτσια, παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και παιδιά με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, επιτρέποντας έτσι τη διαπίστωση ή μη της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας σε όλο το φάσμα των διαφορετικών προφίλ μαθητών.


Η ομάδα εργασίας της Διεύθυνσής μας  απαρτίζεται από τους/τις:


Ψαρουδάκη Πόπη, Διευθύντρια Π.Ε Χανίων ως νόμιμη εκπρόσωπος του προγράμματος.

Δασκαλάκη Μαρίνα, ως υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος (contact person).

Τσιβούλας Αντώνιος, ως υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος (Finance).

Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Σ.Ε.Ε κλάδου ΠΕ 70, 2ης Ενότητας Χανίων.

Γιαννουσοπούλου Μαρία, Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΠΕ Χανίων.

Γκίζα Παναγιώτα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου.

Ντούλια Αθηνά, Σ.Ε.Ε κλάδου ΠΕ 70, 1ης Ενότητας Χανίων.

Σκορδύλη Μαρία, ΠΕ 60, Προϊσταμένη 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων.